Нашата компанија постои од 2010 година и основна дејност на истата е производство, продажба, сервис, ремонт и монтажа на патнички лифтови, авто платформи, товарни лифтови, болнички лифтови, кујнски лифтови и ескалатори. Располагаме и нудиме високо квалитетни производи кои ги задоволуваат највисоките европски стандарди и македонски прописи.Нашата главна цел е да одржуваме близок контакт со клиентите преку флексибилно и ефикасно работење, се со цел да ги задоволиме нивните потреби и да им овозможиме да се чувствуваат удобно и безбедно при користењето на услугите и производите вградени од наша страна.

Располагаме со високо обучен кадар кој има повеќе од 35 годишно работно искуство во компаниии во Југославија и Република Македонија. Нашиот тим постојано се доградува следејки ги сите светски достигнувања и новитети во планирањето, проектирањето, сервисирањето и монтирањето на лифтовите, авто платформите и товарните лифтови се со цел да одговориме на Вашите барања како и да обезбедиме најдобра услуга!

Со почит,